Świetlica
ŚWIETLICA

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Zapewniamy bezpieczeństwo najmłodszym dzieciom szkolnym od poniedziałku do piątku
w godzinach od  6:45 do 16:00. Zaspokajając dziecięce potrzeby stwarzamy warunki do swobodnej i zorganizowanej zabawy, nauki, i odpoczynku,
proponując dzieciom różne formy spędzania czasu wolnego.
W naszej świetlicy dzieci mają do dyspozycji dwie sale ..Wyposażenie świetlicy przystosowane jest do charakteru prowadzonych tam zajęć. W świetlicy zgromadzone są  różnorodne zabawki, gry planszowe, układanki i klocki.
Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach plastyczno-technicznych, relaksacyjnych ,zabawach tematycznych i konstrukcyjnych  oraz zajęciach ruchowych zarówno w pomieszczeniu jak i na placu zabaw. 
Organizujemy imprezy okolicznościowe i liczne konkursy. Praca dydaktyczno – wychowawcza odbywa się według planu uwzględniającego ważne wydarzenia i święta okolicznościowe ,zmieniające się  pory roku oraz wiadomości o świecie poszerzające zasób wiedzy dzieci. Każdemu dziecku zapewniamy życzliwą i przyjazną atmosferę wzajemnej pomocy , troszcząc się o to, by każdy chętnie i konstruktywnie spędzał czas przed i po lekcjach.

2

 

 

 


Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl