Świetlica
Tu można odpocząć..

Świetlica zapewnia opiekę i bezpieczeństwo najmłodszym dzieciom szkolnym od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6:45 - 16:00. Zaspokajając dziecięce potrzeby stwarzamy warunki do swobodnej
i zorganizowanej zabawy, nauki, i odpoczynku, proponując dzieciom różne formy spędzania czasu wolnego.
W naszej świetlicy dzieci mają do dyspozycji dwie sale. Duża sala z wydzieloną częścią dywanową służy do zabawy, natomiast część stolikowa przeznaczona jest do pracy i nauki.
W małej sali dzieci mogą odpocząćw tzw. „kąciku ciszy”. W świetlicy zgromadzone są  różnorodne zabawki, gry układanki i klocki.
Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach plastyczno-technicznych, małych formach teatralnych oraz zajęciach ruchowych zarówno w pomieszczeniu jak i na placu zabaw.
Organizujemy imprezy okolicznościowe i liczne konkursy.
Każdemu dziecku zapewniamy życzliwą i przyjazną atmosferę wzajemnej pomocy , troszcząc się o to, by każdy chętnie i konstruktywnie spędzał czas przed i po lekcjach. (Foto)

 

 


Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl