Nazwy programów unijnych
niedziela, 17 kwietnia 2011 21:02

1. "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego"

a)    Projekt trwał od maja 2010 do 31 marca 2011

b)    Uczestnicy projektu: 30 uczniów klas VI

c)    Realizowano zajęcia wsparcia psychologicznego od maja 2010 oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ( z matematyki i informatyki) i pozalekcyjne ( z języka angielskiego) od września 2010 do marca 2011

 

2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim"

a)    Uczestnicy projektu; uczniowie klas I-III

b)    Zajęcia realizowane od stycznia do czerwca 2011, a gimnastyka korekcyjna od stycznia do grudnia 2011

c)    Rodzaje zajęć:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 2 grupy (2 nauczycieli)
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grup (1 nauczycieli)
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy (1 nauczyciel)
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 6 grup (1  nauczyciel)
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie  - 2 grupy (2 nauczycieli)
 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl