Projekty unijne
„Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów" .
poniedziałek, 10 lipca 2017 00:00
Wyniki postępowania rekrutacyjnego.
 
„Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów" .
piątek, 23 czerwca 2017 00:00
Ogłaszamy nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.
Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sp10bydgoszcz.pl
Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Wioletta Majchrzak
Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sp10bydgoszcz.pl
Termin składania dokumentów: 7 lipca 2017 r.
1. Regulamin
2. Formularz zgłoszenia

 

 
Innowacje w ro ku szkolnym 2016-17
wtorek, 04 października 2016 12:24

Spis innowacji pedagogicznych w roku szkolnym 2016/17

 1. „Woda wokół nas” p. W.Krenska kl. 0c
 2. „Sztuka jest w nas” p. I.Filipczak kl. 0c
 3. „ Speaking kids- dwujęzyczność w grupie przedszkolnej” p. H.Koźmińska kl 0b
 4. „Stosowanie artterapii w kształceniu postaw prospołecznych oraz rozwoju emocjonalnego”  p. E. Suligowska kl. 1b
 5. „Numikonki. Matematyka blisko nas” p. D.Gołębiowska kl. 2a
 6. „Mali Miłośnicy Bydgoszczy” p. M. Mackiewicz, p. W.Majchrzak, p. P. Borkowiak grupa świetlicowa
 7. „Praca z tekstem źródłowym w j. angielskim jako forma rozwoju świadomości międzykulturowej” p. M. Mentel-Sobiechowska, p. M.Tram kl. 4-6
 8. „ Klasowy system bezpieczeństwa”  I. Janiszek, p. M.Kosakowska, D. Olszewska, R. Rasmus-Sarnecka, W.Majchrzak kl. kl. 2-6
 9. „ Czytamy książki i poznajemy młodszych kolegow” p. M. Kondrat kl. 6
 10. „Wędrówki ortograficzne” p. E. Śniegowska – kl. 4-5
 11. „ Nasz piękny ogród” p. E. Zych-Konczal kl. 5 
 
Jesteśmy kreatywni
środa, 03 lutego 2016 15:17
Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2015-2016

1. W "Dziesiątce" czytamy dzieciom
2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
3. Ortograffiti - matematyka bez trudności
4. Wpływ muzyki na rozwój uczniów z zaburzeniami
5. Wychowanie do wartości przez dialog i zabawę 
 
Nazwy programów unijnych
niedziela, 17 kwietnia 2011 21:02

1. "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego"

a)    Projekt trwał od maja 2010 do 31 marca 2011

b)    Uczestnicy projektu: 30 uczniów klas VI

c)    Realizowano zajęcia wsparcia psychologicznego od maja 2010 oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ( z matematyki i informatyki) i pozalekcyjne ( z języka angielskiego) od września 2010 do marca 2011

 

2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim"

a)    Uczestnicy projektu; uczniowie klas I-III

b)    Zajęcia realizowane od stycznia do czerwca 2011, a gimnastyka korekcyjna od stycznia do grudnia 2011

c)    Rodzaje zajęć:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 2 grupy (2 nauczycieli)
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grup (1 nauczycieli)
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy (1 nauczyciel)
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 6 grup (1  nauczyciel)
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie  - 2 grupy (2 nauczycieli)
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl