Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium 2017-2018 

Lp.

Termin

Treść

1.

04.09.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

14.09.017

Rada pedagogiczna

3.

19.09.2017

Zebrania z rodzicami

4,

2.11.2017

3.11.2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - Szkoła Podstawowa i Oddziały Gimnazjalne

5.

07.11.2017

Drzwi otwarte – Oddziały Gimnazjalne

08.11.2017

Drzwi otwarte- Szkoła Podstawowa

6.

18.12.2017

Zebrania z rodzicami - Szkoła Podstawowa

19.12.2017

Zebrania z rodzicami - Oddziały Gimnazjalne

7.

23.12-01.01.2018

Przerwa świąteczna

8.

19.01.2018

Rada klasyfikacyjna

9.

06.02.2018

Rada analityczna

10.

12.02-25.02.2018

Ferie zimowe

11.

21.03.2018

Drzwi otwarte - Oddziały Gimnazjalne

22.03.2018

Drzwi otwarte- Szkoła Podstawowa

12.

29.03-03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

13.

Egzamin Gimnazjalny

18.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

 

Dodatkowe dni wolne  od zajęć dla uczniów kl. II Oddziały Gimnazjalne

14.

30.04.2018

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych- Szkoła Podstawowa i Oddziały gimnazjalne

02.05.2018

04.05.2018

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Szkoła Podstawowa i Oddziały Gimnazjalne

15.

09.05.2018

Zebrania z rodzicami - Oddziały Gimnazjalne

10.05.2018

Zebrania z rodzicami - Szkoła Podstawowa

16.

01.06.2018

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych- Szkoła Podstawowa

17.

12.06.2018

Rada klasyfikacyjna

18.

20.06.2018

Rada analityczna

19.

22.06.2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

I półrocze  04.09.2017  –   28.01.2018

II półrocze 29.01.2018 –    22.06.2018

 

 

 

 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl