Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium 2016-2017

Lp.

Termin

Treść

  1. 1.

01.09.2016

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

  1. 2.

13.09.2016

Zebrania z rodzicami

  1. 3.

15.09.2016

Rada pedagogiczna

  1. 4.

31.10.2016

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  1. 5.

2-4.11.2016

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  1. 6.

8.11.2016

Drzwi otwarte

  1. 7.

19.12.2016

Zebrania z rodzicami

  1. 8.

23.12-1.01.2017

Przerwa świąteczna

  1. 9.

24.01.2016

Rada klasyfikacyjna

10.

25 i 26.01.2017

Zebrania z rodzicami

11.

30.01- 12.02.2017

Ferie zimowe

12.

16.02.2017

Rada analityczna

13.

22.03.2017

Zebrania z rodzicami

14.

13.04-18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

15.

2.05.2017

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.

11.05.2017

Drzwi otwarte

17.

13.06.2017

Rada klasyfikacyjna

18.

16.06.2017

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.

21.06.2017

Rada analityczna

20.

23.06.2017

Zakończenie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne: 31.10.2016,  2-4.11.2016,   2.05.2017,  16.06.2017

I semestr 1.09.2016-27.01.2017

II semestr 13.02.2017 -23.06.2017

 

 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl